Клуб на жените предприемачи и мениджъри в България получава престижната награда на женевския клуб на жените предприемачи
Бизнес дама на 2009 година
Бизнес дама на 2008 година
Бизнес дама на 2007 година
Бизнес дама на 2006 година
Бизнес дама на 2005 година