Клуб на жените предприемачи и мениджъри в България получава престижната награда на женевския клуб на жените предприемачи