Научете повече за нас
Устав на жените предприемачи и мениджъри в България
Управителен съвет и председател на клуба
Кандидатствайте за членство в клуба

В съответствие с устава на сдружението кандидатите е необходимо да попълнят молба за членство в клуба.