Научете повече за нас
Устав на жените предприемачи и мениджъри в България
Управителен съвет и председател на клуба
Кандидатствайте за членство в клуба
 

Клубът на жените предприемачи и мениджъри в България е учреден на 19 май 2003 г. по инициатива на спечелилите приза „Бизнес дама на годината”. Кръстници на сдружението са тогавашният председател на Българската търговско-промишлена палата г-н Божидар Божинов и Първата дама на Република България госпожа Зорка Първанова.

В момента в клуба членуват над 100 жени, които развиват бизнес в различни сектори на българската икономика, индустрия и култура. Имаме свои представители в машиностроенето, хранително-вкусовата, химическата и шивашката промишленост, в образованието, туризма, хотелиерството и ресторантьорството, земеделието, услугите и др.

Целта на клуба е да се насърчи женското предприемачество, да се отстояват и утвърждават правата и интересите на жените в бизнеса. На базата на непосредствените контакти между членовете, той стимулира бъдещото им сътрудничество и партньорство. Мисията на клуба е не само да издигне авторитета на жените в бизнеса, но и бизнесът да става все по-атрактивна сфера за изява на българката.

Клубът на жените предприемачи и мениджъри в България е в партньорски отношения със своя швейцарски съименник и през 2005 г. беше удостоен от него с приз за най-успешно развиващ се дамски клуб от страните в преход. На официална церемония в Женева председателят на клуба г-жа Мариана Печеян получи ювелирната купа лично от Държавния съветник г-жа Мишлин Споери.

След учредяването си преди 7 години Клубът на жените предприемачи и мениджъри в България съвместно със списание „Ние, жените” е организатор на престижния конкурс „Бизнес дама на годината”. Конкурсът е с близо 20-годишна история и се провежда под патронажа на Първата дама на Република България, а учредените от него призове са признание за инициативността, решителността и вложения труд на жените в България, управляващи собствен бизнес. Жените, които създават работни места, правят сериозни инвестиции и имат съществен принос в развитието на българската икономика.

От създаването на конкурса до 2010 г. членове на журито винаги са представители на държавното управление, сред които съответните министри на икономиката, труда и социалната политика, благоустройството, отбраната и културата, както и представители на агенциите за малки и средни предприятия и за инвестиции. Присъствието им е доказателство за престижната позиция и значимостта на конкурса за бизнеса и за обществото. Подкрепата им към инициативата е  признание за усилията и постиженията на участничките в „Бизнес дама на годината”. 

 

В началото на 2011 г. след смяна на собственика на списание „Ние, Жените” и марката „Бизнес дама на годината” Клубът на жените предприемачи и мениджъри в България се разграничава от новия формат на конкурса. За да съхрани традицията и оригиналната му идея, а именно да достигне до българските жени, развиващи реален бизнес, той обособява свой собствен конкурс, който носи името „Национален конкурс жена предприемач и жена мениджър на годината”. Мисията му е да представи пред обществеността българската жена от реалния бизнес, с нейния реален обществен принос. Конкурсът продължава да се провежда под патронажа на Първата дама на Република България, учредява два основни приза:

  • ЖЕНА ПРЕДПРИЕМАЧ НА ГОДИНАТА – за жени, развиващи собствен бизнес;
  • ЖЕНА МЕНИДЖЪР НА ГОДИНАТА – за жени, управляващи чужд бизнес;

и специални награди, които се присъждат от министерства и агенции на жени, отличили се в съответните индустриални браншове.