Форум за женско предприемачество, 15 юли 2011 г. Банкя
снимки Мари Къналян