ОТЛАГАНЕ НА СРЕЩАНА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С ЖЕНИ ПРЕДПРИЕМАЧИ

03-12-2012

Поради натовареност в графика на министър-председателя г-н Бойко Борисов и срещата му с президента на Съединените американски щати, предвидената за 5 декември 2012 среща на правителството с жени предприемачи се отлага за по-късна дата през месец декември. Клуба на жените предприемачи и мениджъри в България своевременно ще публикува информация за новата дата на провеждане на срещата.

От името на организаторите, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия и Клуба на жените предприемачи и мениджъри  в България, Ви поднасяме нашите извинения за неудобствата, предизвикани от тази промяна