5 ДЕКЕМВРИ 2012 - СРЕЩА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С ЖЕНИ ПРЕДПРИЕМАЧИ

21-11-2012

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и Клубът на жените предприемачи и мениджъри в България (КЖПМБ) организират среща между Правителството на Република България и представителите на фирми, ръководени от жени. Събитието ще се проведе на 5 декември 2012 г. (сряда) от 12.00 ч. в хотел Шератон София, зала Средец.

По време на срещата ще бъдат разисквани възможностите за оказване на подкрепа от страна на българските институции за укрепване на предприятията чрез технологично развитие, излизане на нови пазари, привличане на инвестиции, повишаване на качеството на човешките ресурси, както и усвояване на фондовете на ЕС.

Инициативата е подкрепена лично от министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов, който ще открие срещата и ще връчи годишните награди „Жена предприемач” и „Жена мениджър” на 2012 година.

Предварителната програма предвижда два основни панела:

Първи панел: „Икономическа и социална политика в подкрепа на предприемачеството”. В рамките на панела ще бъдат дискутирани въпроси, свързани с технологичното обновяване, привличане на инвестиции, икономическите и финансови стимули за бизнеса. Ще бъдат разгледани възможностите за развитие на човешките ресурси чрез внедряване на специализирани програми за обучение по предприемачество.

Втори панел: „Постигнати резултати от усвояване на средствата от европейските фондове за програмния период 2007-2013 г. Възможности и перспективи за новия програмен период.” Целта е в рамките на панела да бъде направен анализ на резултатите и извлечени поуките от допуснатите грешки при усвояване на европейските структурни фондове през изтичащия програмен период, както и да бъдат начертани приоритетите и мерките, които ще се прилагат в подкрепа на предприемачите в периода до 2020 г.

При интерес моля да се регистрирате тук до 3 декември 2012 г. Нерегистрирани лица няма да бъдат допуснати за участие в срещата.

За допълнителна информация:
Светла Запрянова, гл. експерт в отдел „Международно сътрудничество”, тел:02 940 79 75;
Росица Пешева, гл. експерт в отдел „Международно сътрудничество”, тел:02 940 79 77;