ПОКАНА ПЪРВИ ФОРУМ "ЕВРОПЕЙСКИ ИНИЦИАТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ" СЪВМЕСТНО С ЖЕНИ ГЕРБ

22-03-2016

ЖЕНИ ГЕРБ – СОФИЯ

и КЛУБЪТ НА ЖЕНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ И МЕНИДЖЪРИ В БЪЛГАРИЯ

Ви канят

 

на Първи форум „Европейски инициативи за развитие“ 

 

на тема: „Възможности за финансиране и кандидатстване

по Европейските структурни и инвестиционни фондове за България

за периода 2014 – 2020 г.”

 

28 март (понеделник) от 16.30 ч.

Гранд хотел „България“, зала „Десислава“